Projekt 14017 Avslutat Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard 4.0 Etapp 2

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Projektresultatet ger byggbranschen till en digital motorväg med internationell bas, det vill
säga ett gemensamt standardiserat digitalt sätt att kommunicera affärsdata i branschen. Det skapar en god grund för effektiva processer mellan parterna.

Den digitala motorvägen behöver i princip tre huvudkomponenter:
A. Ett nätverk där det är lätt att ansluta nya affärspartners och hantera meddelanden mellan
olika lösningar. Man ansluter en gång och kan nå alla parter i nätverket.
B. Ett rättsligt ramverk som definierar styrningen av nätverket
C. En meddelandestandard (informationsstruktur) som styr hur informationen ska vara
strukturerad för olika typer av affärshändelser.

Resultatet av projektet har publicerats på http://bis.beast.se/4.0/ som är en ny site för
dokumentation av den byggspecifika implementeringen av Peppol-standarden.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare