Projekt 11022 Avslutat Förbättring av arbetsmiljön för VVS-montörer och driftpersonal - en handledning för arkitekter och projektörer

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Omfattade revidering och komplettering av den tidigare utgåvan av handledningen för arkitekter och projektörer med hänsyn till gjorda erfarenheter samt ändringar i lagar och regelverk.

Projektansvarig
  • VVS-Installatörerna
Projektledare
  • Ulf Eriksson
Relaterade projekt