Projekt 12241 Avslutat Rätt Arbetsmiljö för montörer och driftpersonal

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Projektet bestod i att revidera den tidigare utgåvan av handboken "Rätt arbetsmiljö för montörer och driftspersonal" som blev klar i början av 2000-talet. Handboken har rönt stor uppmärksamhet bland VVS-konsulter, arkitekter och arbetsmiljösakkunniga. Uppdateringen föranleddes bland annat av nya regler inom arbetsmiljöfältet. Det övergripande syftet med projektet var att minska på arbetsrelaterade sjukdomar och olycksfall för VVS- och isoleringsmontörer samt drift och servicepersonal.

Handboken är det hittills enda hjälpmedlet för utrymmesplanering av VVS-installationer i tidiga skeden och under bygghandlingsskedet. Den utgör således ett viktigt hjälpmedel för att skapa ändamålsenliga utrymmen vid monteringsarbetet, minska besvärliga arbetsställningar för montörer och driftpersonal samt öka tillgängligheten vid servicearbeten i byggnader.

Slutredovisningen utgörs av handboken "Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftspersonal", Rolf Kling, VVS Företagen (38 sidor).

Projektansvarig
  • VVS Företagens Service AB
Projektledare
Relaterade projekt