Projekt 13316 Avslutat Brandskyddsprojektering i BIM-miljö

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projektets målsättning har varit att skapa förutsättningar för att brandskyddsprojektering ska kunna ske i BIM-miljö och för att lägga grunden för en framtida standardisering av utarbetade arbetsprocesser, förslag på parametrar och datahantering.

För att driva utvecklingen framåt och lyckas med en framgångsrik implementering har även kritiska framgångsfaktorer och framtida utvecklingsbehov identifierats, som i många avseende är väsentliga för hela byggbranschen. De mest kritiska faktorerna är:
- Behov av ökad kunskap inom brandkonsultbranschen kring BIM som koncept och
modellbaserad projektering,
- Stort behov av att standardisera begrepp, processer och datahantering inom hela
byggbranschen och framför allt inom brandskydd,
- Att det i kommande versioner av IFC skapas en "Model View Definition" kopplad till brandskydd för att få ett programneutralt utbytesformat av data. Detta så att både brandrelaterad information i form av styrande parametrar och analysresultat kan kommuniceras oberoende av använd mjukvara,
- Behov av förändrade affärsmodeller som beaktar kvalitet, effektivisering och erbjuder ett "vinna-vinna" perspektiv för alla inblandade aktörer i ett projekt,
- Tydligare ansvarsfördelning och samarbete mellan olika aktörer och att legala aspekter följer med i digitaliseringens spår för alla aktörer i ett projekt,
- Framtida byggregler revideras utifrån struktur, innehåll och format för att få ökad logik och skapa möjlighet att göra exekverat datakod av våra brandskyddsregler.


Utifrån detta inledande projekt kring brandskyddsprojektering i en
BIM-miljö är vår förhoppning och övertygelse att brand som disciplin ska vara en naturlig aktör inom BIM. På så sätt skapas ytterligare förutsättningar för att nå de stora vinsterna som BIM erbjuder för hela byggbranschen.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Brandskyddsprojektering i en BIM-miljö", Johan Norén, Fredrik Nystedt, Michael Strömgren och Robert Möllard, samtliga Briand, och Mattias Delin, DeBrand (43 sidor).

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt