Projekt 12863 Avslutat Förebyggande stöldskydd för mindre byggföretag, byggservice och mindre byggarbetsplatser - handbok

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Stölder i byggsektorn är ett stort problem och man uppskattar att kostnaden för byggföretagen uppgår till 1,4 - 1,5 miljarder kronor varje år. Det är inte bara entreprenadföretag som drabbas utan stölderna drabbar hela byggsektorn: bygg, VVS, elektriker, plåtslagare med flera.

Förutsättningarna att skydda en arbetsplats varierar mycket. I stora projekt finns det ekonomiska resurser att skydda arbetsplatsen på ett helt annat sätt än vad som går att skydda den mindre arbetsplatsen. Andra arbetsplatser kan vara svåra att skydda då det ofta rör sig om arbete i en pågående verksamhet, exempelvis renoveringar, andra servicearbeten med mera. Byggservice, VVS, el, med flera är också utsatta då servicebilarna drabbas av inbrott.
Denna handbok är framtagen på initiativ av Sveriges Byggindustrier FoU Syd. Handboken fokuserar mot hur du skyddar små och medelstora arbetsplatser samt hur servicebilar skyddas mot inbrott. De flesta av råden är givetvis tillämpbara även på stora arbetsplatser. Det rekommenderas även att läsaren sätter sig in i alla de goda råd som ges i skriften "Stoppa tjuven" som kan beställas via Sveriges Byggindustrier eller laddas hem från SBUFs webbplats www.sbuf.se (sök på projekt 11921).

Slutredovisningen utgörs av handboken "Skydda arbetsplatsen - med fokus på mindre arbetsplatser och byggservice", Corfitz Nelsson, Sveriges Byggindustrier (33 sidor).

Projektansvarig
  • Sveriges Byggindustrier Service AB
Projektledare
Relaterade projekt