Projekt 12289 Avslutat ByggaL - metod för kvalitetssäkring av Lufttäta byggnader

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Projektets mål var att utveckla en generell metod för byggande av lufttäta byggnader som omfattar kravformulering, projektering och produktion (ByggaL). Metoden bygger på att kvaliteten säkerställs genom att arbetet löpande dokumenteras, kommuniceras, kontrolleras och verifieras med hjälp av kvalitetsstyrande rutiner och tillhörande checklistor.

Arbetet utfördes i två steg. I steg 1 utvecklades kvalitetssäkringsmetoden och i steg 2 testades den i ett par pilotprojekt varefter metoden utvärderades. Baserat på erfarenheterna från pilotprojekten genomfördes förbättringar.

Syftet var att metoden ByggaL skall vara till hjälp för byggsektorns aktörer, framförallt entreprenadföretag, föratt säkerställa att byggnaden uppfyller de funktionskrav som definierats. Med väl formulerade funktionskrav och en kvalitetssäkrad byggprocess så är förutsättningarna mycket goda för att byggnaden blir lufttät.

Slutredovisningen utgörs av SP Rapport 2010:73 "ByggaL - metod för byggande av lufttäta byggnader", Eva Sikander, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (35 sidor med bilagor).

Projektansvarig
  • Wäst Bygg AB
Projektledare
Relaterade projekt