Projekt 13001 Avslutat Utveckling av ByggaL till svensk branschstandard

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad
Webbplats

Sammanfattning

Branschstandard ByggaL omfattar en metod som säkerställer, dokumenterar och kommunicerar lufttäthetsfrågorna genom hela byggprocessen. Metoden innebär ett arbetssätt för att uppfylla samhällets krav och byggherrens krav på lufttäthet. Metoden ger detaljerade och kompletterande anvisningar vid bestämning av byggnaders lufttäthet enligt provningsstandarden SS-EN ISO 9972:2015.

Syftet med branschstandard ByggaL är dels att skapa en gemensam branschöverenskommelse kring tillvägagångssätt vid lufttäthetsmätning och luftläckagesökning, dels att tillhandahålla en kvalitetssäkringsmetod för byggande av lufttäta byggnader.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Branschstandard ByggaL", Thorbjörn Gustavsson, RISE, et alia, (11 sidor och 13 bilagor).

Branschstandarden och rapporten kommer att vara fritt tillgängliga på www.lufttathet.se.

Projektansvarig
  • Wäst Bygg AB
Projektledare
Relaterade projekt