Projekt 11312 Avslutat Gjutasfalt som slitlager på broar, etapp 2

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet var att utreda gjutasfaltens lämplighet som slitlager på broar. Har omfattat studier i laboratorium och fullskaleprov. Samfinansiering med Vägverket.

Rapporten heter Gjutasfalt som slitlager på broar, Anders Bergman, NCC Roads/BINAB (31 sid samt bilagor).

Projektansvarig
  • NCC Roads Sverige AB/BINAB Öst
Projektledare
Relaterade projekt