Projekt 11272 Avslutat Gjutasfalt som slitlager på broar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet var att utreda gjutasfaltens lämplighet som slitlager på broar. Omfattade studier i laboratorium och fullskaleprov. Denna inledande etapp har resulterat i rapporten "Gjutasfalt som slitlager på broar och viadukter", Robert Karlsson och Ylva Edwards, Vägteknik KTH, 2003 (34 sid).

Projektansvarig
  • NCC Roads Sverige AB/BINAB Öst
Projektledare
Relaterade projekt