Projekt 11026 Avslutat Att använda lågexergi, del 3

Projekttid

Sammanfattning

Har studerat möjligheterna att använda insidan av ytterväggar och delar av innertak som lågtemperaturavgivande ytor samt att temperera ventilationsluften med lågexergi-energi. Målsättningen är att möjliggöra utnyttjande av billigare energi och samtidigt erhålla en förbättrad komfort inomhus. Samarbete med KTH och LOWTE AB. Samfinansiering med Formas.
Arbetet redovisas i rapporten "Using Low Exergy-Energy for Buildings, stage 3" (17 sid jämte bilagor).

Projektansvarig
  • JM
Projektledare
Relaterade projekt