Projekt 11329 Avslutat DEMO-Lågexergihus

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projekt var att prova olika lågexergilösningar (lågexergi = lågkvalitativ energi) i ett litet demohus tillsammans med olika fönstertillverkare och tillverkare av icke transparanta delar av klimatskalet. Målet var att inom 18 månader ta fram att kommersiella lösningar som ska ge såväl energieffektivare hus som högre inomhuskomfort. Samarbete med LOWTE AB och ett flertal materialtillverkare och installationsföretag.

Projektet redovisas i rapporten Demo Låg-Exergihus, Peter Platell, Lowte (25 sid).

Projektansvarig
  • NCC
Projektledare
Relaterade projekt