Projekt 14080 Pågående Hållbarhetsanalys av in-situ stabilisering och saneringsmetoder

Projekttid

Sammanfattning

In-situ sanering och stabilisering är komplexa tekniker som kan påverka miljön, ekonomi och samhället på olika sätt. Där finns en stor kunskapslucka för hur såna metoder presteras i den svenska sammanhang i relation till miljöpåverkan, ekonomiska kostnader eller sociala för eller nackdelar. Dessutom har få studier analyserar mer än en dimension av hållbarhet, eller mer än ett objekt eller område i samma region. Syftet med projektet är att utföra en hållbarhetsanalys av tre in-situ sanering eller stabiliseringsprojekt i Sverige. Analysen kommer att jämföra in-situ tekniken med urgrävning och deponering av massorna som referensalternativ, för att utforska nettoeffekterna av tekniken för alla tre dimensioner av hållbarhet; miljö, samhälle och ekonomin. Ett sekundärt syfte med analysen är att identifiera ”hot-spots” i projektets hållbarhetsprestanda, som underlag för att identifiera vilka åtgärder ska prioriteras i framtidsutvecklingen av teknikerna. I projektet ska utföras:- Livscykelinventeringsdata insamling för tre in-situ stabilisering och sanering pågående projekt- Miljö livscykelanalys enligt SS-EN 15978:2011 standarden.- En livscykelkostnads analys.- Intervjuer med samhällsintressenter i projektområden och projektets medarbetare för att analysera teknikens effekt i samhället.- Utvärdering av teknikens hållbarhetsprestanda.

Projektansvarig
  • Peab Anläggning AB
Projektledare
Relaterade projekt