Projekt 14253 Pågående Resurseffektiv utformning av betongbjälklag

Projekttid

Sammanfattning

Byggindustrin står för en betydande andel av de globala koldioxidutsläppen, varav en stor del kommer från produktion av cementet. Betong är ett av de mest använda byggmaterialen i världen, och dess användning förväntas öka ytterligare i framtiden. För att nå klimatneutralitet senast år 2045, är det viktigt att hitta metoder och tekniker för att minska koldioxidavtrycket i branschen.Flera studier har visat att det inbäddade kolet i betongbjälklag kan reduceras avsevärt genom att utforma optimerade betongbjälklag som använder betydligt mindre betong. Dock kan detta leda till problem med vibrationer och ljudisolering. Därför är det viktigt att inkludera akustiska analyser i ett tidigt skede av utformningsprocessen för att uppnå lösningar som är effektiva både miljömässigt och funktionellt.Huvudsyftet med projektet är att undersöka potentialen för CO2-reduktion hos optimerade betongbjälklag genom en resurseffektiv utformningsprocess som inkluderar bedömning av ljudisoleringsegenskaper med hjälp av numeriska analyser validerade med labbförsök.Genom att integrera akustiska aspekter i ett tidigt skede av utformningsprocessen kan man säkerställa att optimerade betongbjälklag inte bara minskar koldioxidavtrycket utan också uppfyller de höga krav på komfort och ljudisolering som ställs på moderna byggnader. Dessutom, en bättre förståelse av potentialen för CO2-reduktion hos betongbjälklag kommer att uppmuntra designers och entreprenörer att optimera sina stomlösningar.

Projektansvarig
  • Thomas Betong AB
Projektledare
Relaterade projekt