Projekt 11663 Avslutat Lärande och kunskapsuppbyggnad i bygg- och anläggningsprojekt del II: Hur kan man påverka kunskapsuppbyggnaden?

Projekttid

Sammanfattning

Forskning vid Chalmers som syftade till att studera byggprojektorganisationers förmåga att skapa lärande och kunskapsuppbyggnad. Utfördes i samarbete med företag inom FoU-Väst. Samfinansiering med Formas.

Slutredovisningen utgörs av FoU Väst rapport 0802 "Organisera och leda för lärande i bygg- och anläggningsprojekt", Per-Erik Josephson, Alexander Styhre, Ingeborg Wasif , Chalmers (65 sidor).

Projektansvarig
  • SBS Entreprenad AB
Projektledare
Relaterade projekt