Projekt 12379 Avslutat Installationsarbete i värmesystem - infoinsats

Projekttid

Sammanfattning

Resultat från projekten Installationsarbete i värmesystem (11781) och Byggteknik för miljövärden och inneklimat (11845) har redigerats och publicerats i en bok som ges ut av VVS Företagen.

Boken beskriver bakgrund och teknik för äldre tiders värmesystem för att ge en förståelse som underlättar installationsarbete i äldre system. Boken ger även information om andra VVS-system samt kunskap som berör varsamhet kring kulturvärden, enligt de krav som finns i PBL och i kulturminneslagen. Kunskap om vad detta praktiskt innebär är en central kunskap för installationsarbete i äldre byggnader.

Syftet med boken var också att stärka VVS-branschens kunskap om 1900-talet tekniska utveckling i branschen samt att göra denna kunskap lätt tillgänglig.

Arbetet i projektet omfattade att samla äldre bilder, att producera nya och bättre bilder, att omforma SBUF-rapporter till ett tryckfärdigt manus samt att producera och trycka boken.

Slutredovisningen utgörs av boken "Varmt och vädrat - VVS-teknik i äldre byggnader", Göran Stålbom (170 sidor).

Projektansvarig
  • NVS Installation AB
Projektledare
Relaterade projekt