Projekt 11781 Avslutat Installationsarbete i värmesystem

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

I ombyggnadsprojekt får entreprenörerna en allt större roll för teknik- och metodval. Att ha god kunskap om gamla värmesystem är en nödvändig förutsättning för att installatörer ska välja rätt lösningar.

Många äldre montörer har genom lång erfarenhet fått kunskap om olika typer av äldre system. Men för yngre montörer kan detta vara ett problem. Mycket kunskap saknas.

Det finns många övergripande frågeställningar: Hur är dolda rör förlagda? Vad ingår i äldre rörisolering? Hur är äldre expansionskärl kopplade? Vilka rörmaterial och fogmetoder har förekommit? Hur bedömer man rörens kvalitet och återstående livslängd? Vilka faktorer påverkar livslängden? Hur ska man göra vid ombyggnad och inkoppling för att inte orsaka skada, otäthet eller korrosion på rörsystemet? Vilka vattenkvaliteter förekommer i befintliga värmesystem? Vilka vattenkvaliteter är önskvärda?

Projektets syftade till att kartlägga, utveckla och samla kunskap om installationsarbete i värmesystem, samt sammanställa kunskapen så att den blir användbar för praktiskt bruk. Projektet var inriktat dels på de rörsystem man möter i äldre hus, inklusive expansionssystem, dels på rörmaterial. Det var även inriktat på vattenkvaliteter i värmesystem, på tillsatsämnen, vad som använts förr och vad som kan finnas kvar i äldre system, samt eventuellt behov av tillsatser vid nyinstallation.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Värmeinstallationer. Om vattenvärmesystem i befintliga byggnader", Göran Stålbom, Allmänna VVS-byrån, och Jan Bergman, NVS (92 sidor och bilagor).

Projektansvarig
  • NVS Installation AB
Projektledare
Relaterade projekt