Projekt 11004 Avslutat Optimering av injekteringssystem baserat på aktiv design

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid KTH inom industriprogrammet Väg-Bro-Tunnel. Har utvecklat metoder för att snabbt utnyttja undersökningsdata för att identifiera, tolka och klassificera styrande parametrar, som underlag för att välja injekteringsförfarande: borrhålsgeometrier, injekteringsmaterial och volymer m.m.
Redovisningen utgörs av doktorsavhandlingen Choice of Grouting Method for Jointed Hard Rock based on Sealing Time Predictions, Thomas Dalmalm, KTH.

Projektansvarig
  • NCC
Projektledare
Relaterade projekt