Projekt 6075 Avslutat Optimering av injekteringssystem baserat på aktiv design

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid KTH inom industriprogrammet Väg-Bro-Tunnel. Redovisningen utgörs av licentiatuppsatsen Grouting Prediction Systems for Hard Rock - based on active design, Thomas Dalmalm, Jord och berg, KTH.

Projektansvarig
  • NCC
Projektledare
Relaterade projekt