Projekt 10023 Avslutat Metod för studier av läckor i terrassbjälklag

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

I projektet har studerats om den så kallade potentialdifferensmetoden för sökning av läckor i tätskikt är tillräckligt bra för att på en yta av 3 m2 när bestämma läget hos en läcka i tätskikt förlagt under ett lager av jord eller grus. Arbetet har utförts i samarbete med KTH.

Projektledare
  • Folke Björk, KTH,
Relaterade projekt