Projekt 11098 Avslutat Installation av utrustning för lokalisering av läckor i tätskikt på terrasser

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial

Sammanfattning

Syftade till att utforma, installera och utvärdera en utrustning som tillämpar potentialdifferensmetoden för att lokalisera framtida läckor i terrassbjälklag. Har utförts i samband med byggandet av ett gårdsbjälklag på Electrolux gamla fabriksområde på Lilla Essingen. Samarbete med avdelningen för Byggnadsteknik, KTH. Samfinansiering med Formas.

Redovisas i rapporten Teknisk handbok - Fast installation av utrustning för läcksökning på terrassbjälklag (16 s exkl bilagor), Folke Björk.

Projektansvarig
  • JM
Projektledare
Relaterade projekt