Projekt 14072 Avslutat ”Kompetensanalys järnväg i Sverige till 2025” - hur gick det?

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Vissa av förslagen i den tidigare utredningen kan komma att aktualiseras inom Järnvägscollege.

Utredningen har tyvärr inte kunnat genomföras som planerat på grund av brist på data. Utredningen visar också att flertalet av den tidigare utredningens förslag inte har genomförts. Orsaken till detta är framförallt att Byggföretagen och Seko valt att inte inlemma BEST-yrken i BYNs verksamhet. Kompetensförsörjning inom de yrkesområden som BEST-yrken representerar är alltjämt ett kritiskt utvecklingsområde. Behovet av data för att prediktera behoven kräver fortsatta uppslag och idéer för att berörda aktörer ska få tillgång till nödvändiga uppgifter

Projektansvarig
  • Byggföretagen
Projektledare
Relaterade projekt