Projekt 14072 Pågående ”Kompetensanalys järnväg i Sverige till 2025” - hur gick det?

Projekttid

Sammanfattning

Sveriges Byggindustrier, numera Byggföretagen, utredde kompetensläget inom järnvägssektorn under år 2017 med sikte mot behoven fram till år 2025. Utredningen avgränsades till yrkeskategorierna bantekniker, spårsvetsare, el-, signal- och teletekniker. Det vill säga de yrkesgrupper som är produktionspersonal inom BEST-yrken. Syftet var att bedöma behovet av kompetens numerärt för dessa yrkesgrupper. Huvudfinansiär för projektet var SBUF. Frågan är om utredningens bedömning stämmer med utfallet. Hur ser det ut nu?

Projektansvarig
  • Byggföretagen
Projektledare
Relaterade projekt