Projekt 13733 Avslutat Hybridbetong - enkel teknik med lågt pris, lågt CO2 och utmärkt hållbarhet

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Litteraturstudien (WP1) bekräftade att gjutning av två betongar som våt-på-våt
huvudsakligen används för industrigolv med hög belastning eller nötningsbeständigt.
Analys hittade inte väsentlig information relaterad till det studerade här-konceptet.
Den utförda experimentella forskningen (WP2) och dataanalysen (WP3) levererade
avgörande data som kommer att användas under det fortsatta arbetet som planeras
för den andra delen av detta projekt. De viktigaste resultaten kan sammanfattas enligt
följande för de två studerade metoderna:
Metod med rörlig platta:
• Alla betongar som producerades med hjälp av den rörliga plattmetoden visade
utmärkt bindning och goda mekaniska prestanda.
• Inga sprickor, högre porositet eller ökad bildning av till exempel Portlandit
observerades i de bildade övergångszonerna.
• Dessa resultat gör det möjligt att anta att strukturer gjorda med denna metod
kommer att visa en utmärkt långsiktig hållbarhet och strukturell prestanda.
Upplösning nätmetod:
• Problem att hitta ett material som skulle ha tillräcklig styrka men skulle lösas
upp i den färska betongmiljön.
• Det bästa materialet som testades var EcoSolFilm och hybridbalkar gjutna med
det materialet visade 20% lägre böjhållfasthet efter 28 dagar jämfört med den
svagare betongen.
Forskning/tester som planeras för den andra delen av detta projekt:
• Förfina den utvecklade tekniken för användning i fullskaliga applikationer –
tester med stora element, möjliga på en byggarbetsplats
• Ytterligare laboratorietester med upplösningsnät följt av gjutning av större
element.
• Begränsade hållbarhetstester
• Förberedelse av doktorsavhandling, disputation i kombination med en
avslutande workshop av projekte

Projektansvarig
  • Skanska AB
Projektledare
Relaterade projekt