Projekt 14243 Pågående HYBRIDBETONG – DEL 2 "Uppskalning och multifunktionalitet"

Projekttid

Sammanfattning

En ökande mängd avfall och industriella biprodukter läggs till betong för att ersätta en del avPortlandcement för att skapa “Eco-betong" med lägre CO2 fotavtryck. Vanligtvis är de ultimatamekaniska egenskaperna tillräckliga, men ofta är hållfasthetsutvecklingen långsammare ochhållbarheten kan vara sämre vid vissa miljöexponeringar. En lösning som studeras i detpågående doktorandprojektet är att utveckla en metod som gör det möjligt att gjutabetongelement från två typer av betong som gjuts samtidigt. Betong kan ha olika egenskaper;till exempel låg CO2 + låg hållbarhet kontra högre CO2 + utmärkt hållbarhet. Den första delenav projektet har nyligen avslutats med utmärkta resultat. Projektet omfattar den andra delensom fokuserar på ytterligare optimering, uppskalning och införande av multifunktionalitet,dvs. självläkning och självövervakning. Projektet är ett samarbete mellan Luleå tekniskauniversitet och Skanska AB, där flera andra industriella partners ingår i referensgruppen.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt