Projekt 11680 Avslutat Uppföljningsmätningar på lågalkalisk avjämning, 18 månader efter linmning av golvbeläggning

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet var göra en uppföljning av ett tidigare projekt (11427 Fuktsäkerhet vid avjämning) för att undersöka vad som sker på 18 månaders sikt då mattläggning skett på fuktig avjämning enligt leverantörens anvisningar. Utfördes i samarbete med LTH.

Resultatet redovisas i rapporten "Fuktsäker avjämning, del 2: Uppföljningsmätningar efter 2 år (med bilagor)", Jörgen Grantén, 2006 (32 sidor).

Projektansvarig
  • NCC, Jan Heyman
Projektledare
Relaterade projekt