Projekt 11427 Avslutat Fuktsäkerhet vid avjämning

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial

Sammanfattning

Syftet med projektet var att undersöka vilka krav på fukt och materialval som måste ställas för att ge en minimerad och acceptabel kemisk avgivning från en golvkonstruktion bestående av limmad PVC-matta på avjämning. Därutöver har även en checklista upprättats som kan fungera som styrmedel för fuktsäker avjämning för byggbranschens aktörer. Samarbete med WSP Environmental.

Resultaten redovisas i rapporten Fuktsäkerhet vid limning på lågalkalisk avjämning (50 s exkl bilagor), Jörgen Grantén och Jan Heyman.

Projektansvarig
  • NCC, Jan Heyman
Projektledare
Relaterade projekt