Projekt 11631 Avslutat Enhetliga och jämförbara LCA-data för byggmaterial och energi - en branschgemensam metod för miljöbedömning av fastigheter

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet var att ta fram de underliggande miljödata som behövs för att kunna räkna om resursanvändning i form av energi- och byggmaterial till resulterande miljöpåverkan med hjälp av LCA-metodik. Resulterade i miljödata för ca 50 byggresurser och ca 30 olika energileverantörer och energibärare, anpassade för för Byggregister 2000. Utfördes i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet med flera. Samfinansiering med Formas.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Räkna med livscykelns miljöprestanda, IVL, 2007".

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt