Projekt 14095 Avslutat Road Work Warning baserad på MIP-data

Projekttid

Sammanfattning

Svevia producerar i samband med drift- och underhållsåtgärder MIP-information från sina fordon som utför arbeten på Trafikverkets driftområden för det statliga vägnätet. Via BM Systems GPS-system levereras MIP-information till Trafikverket. I projektet har informationen även skickats till Combitech som aggregerar, paketerar och skickar vidare till Scania som matchat dessa mot positioner från deras fordon och har därmed kunnat filtrera ut, primärt geografiskt, vilka fordon som det skulle vara aktuellt att skicka varningar till.

Projektet har visat att modellen fungerar det vill säga Scania får meddelanden som skickats från aktiva arbetsfordon och GPS-Tracker och de kan se vilka fordon som skulle kunna vara aktuella att skicka varningsmeddelande till, så att föraren kan
uppmärksammas på potentiella faror på vägen och ha beredskap för ändrade trafikförhållanden.

Projektansvarig
  • Svevia AB
Projektledare