Projekt 11759 Avslutat Produktionsstrategier för konceptbyggare

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projektet var en fortsättning på forskningsprojektet Affärsstrategier och styrmodeller. Syftet var att med hjälp av fallstudier identifiera kritiska framgångsfaktorer i produktionen av bostäder och tjänster. Särskild vikt kommer att lades vid att analysera vilka förhållanden som underlättar en stark koppling mellan företagets strategier på affärs- och funktionsnivå. Forskning vid Linköpings Universitet inom ramen för det tvärvetenskapliga forsknings- och utvecklingsprogrammet Tredjelivet.

Slutredovisningen utgörs av doktorsavhandlingen "Strategier och styrsystem för seniorboendemarknaden", Petter Ahlström, Linköpings Universitet Tekniska Högskolan (214 sidor med bilagor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt