Projekt 11294 Avslutat Affärsstrategi och styrmodeller av senior- och äldreboende med integrerad service, vård och omsorg

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid Linköpings Universitet inom ramen för det tvärvetenskapliga forsknings- och utvecklingsprogrammet Tredjelivet. I detta program medverkar även KTH, och Blekinge Tekniska Högskola. Projektet syftar till att studera senior- och äldreboende med integrerad service, vård och omsorg utifrån ett organisatoriskt, ekonomiskt och individuellt perspektiv.

Redovisningen utgörs av licentiatuppsatsen "Affärsstrategier för seniorbostadsmarknaden", Petter Ahlström, Linköpings Universitet, samt en svensk sammanfattning.

Projektansvarig
  • Skanska Fastigheter Göteborg AB
Projektledare
Relaterade projekt