Projekt 14273 Pågående Kompetens- och erfarenhetsåterföring från entreprenörerna - arbetsutförande betong

Projekttid

Sammanfattning

Projektets mål är att tillse att branschen i stort såväl som i utbildningar inom betongområdet har tillgång till en uppdaterad Betonghandbok Arbetsutförande med ett kunskapsinnehåll som ligger i områdets framkant. Därmed kan såväl övergripande mål som mål avseende utveckling och förbättring i varje enskilt byggprojekt uppnås. Revideringen kommer att innebära att den senaste och viktigaste kunskapen om planering, utförande och tillverkning kommer att finnas samlad för branschens praktiker i Betonghandbok Arbetsutförande.

Projektets syfte är att genom ett branschgemensamt stöd möjliggöra för entreprenörernas specialister och experter nedteckna erfarenheter, produktionsmetoder, råd och praxis och ny teknik i pågående revideringen av Betonghandbok Arbetsutförande.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt