Projekt 12908 Avslutat Webbaserad utbildning om brandskydd på byggarbetsplatsen

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Projektet avsåg att på ett effektivt sätt kommunicera SP-rapporten 2012:11 "Brandskydd på byggarbetsplats - en vägledning" (SBUF projekt 12242). Genom en webbaserad utbildning tillgänglig på nätet kan hela byggmarknaden enkelt genomföra brandskyddsutbildning för all personal.

Slutredovisningen utgörs av en webbaserad utbildning och en introduktionsvideo.

Inloggningsuppgifter för webbutbildning:
Adress: www.informationsbolaget.se/elearning
Användnamn: sbuf
Lösenord: brandkunskap

Direktlänk inkl användarnamn och lösenord:
http://elearning.devhub.se/?user=sbuf&pass=brandkunskap

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt