Projekt 12242 Avslutat Brandskydd på byggarbetsplats

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial

Sammanfattning

Projektets syfte var att ta fram ett manus för en handbok och ett utbildningspaket om brandskydd på byggarbetsplatser. Projektet behandlade problemet med brand under byggtiden och föreslår åtgärder och uppföljning för att minska risken för brand.
Byggandet förändras snabbt, i Sverige till exempel med mycket höga hus, vilket kan påverka och förändra brandskyddet på byggarbetsplatser. En viktig trend är ett alltmer industrialiserat byggande, som bland annat inkluderar väderskydd på byggarbetsplatser. Då blir dessa mer lika den färdiga byggnaden med slutna utrymmen, men de brandskyddstekniska kraven för den färdiga byggnaden är ännu inte uppfyllda. Väderskyddet i sig kan också ha inverkan på brandsäkerheten, vilket bör uppmärksammas.
Byggnadsarbeten med kvarvarande hyresgäster, besökare eller kunder kräver också ett noggrant planerat passivt och aktivt brandskydd med uppföljning under tiden arbetet fortskrider. En liten brand kan få förödande konsekvenser.

Slutredovisningen utgörs av SP-rapporten "Brandskydd på byggarbetsplats - Vägledning", Birgit Östman, SP, och Staffan Bengtsson, Torkel Dittmer och Per Rohlén, samtliga Brandskyddslaget (63 sidor).

Projektansvarig
  • PEAB
Projektledare
Relaterade projekt