Projekt 12700 Avslutat Virtuella installationer

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial
Informationsblad
Webbplats

Sammanfattning

Virtuella installationer kompletterar andra pågående SBUF-projekt genom att skapa rekommendationer till arbetssätt med stöd av BIM för att effektivisera installationsföretagens arbete i samverkan med berörda i bygg- och installationsprojekt. Syftet med projektet var att skapa ett förbättrat, konkret stöd för installatören: - påverkan på och medverkan i projekteringen för skapande av en modell - uttag av mängder från modellen i samverkan med projektörer och IT-leverantörer - användning av modellen med mängdinformation i produktionsprocessen - användning av modellen vid överlämning till drift och förvaltning - tankar om användning av modellen under drift och förvaltning Projektet Virtuella installationer beskriver installatörens genomförande av totalentreprenader med BIM i samarbete med projektörer. Sju dokument ger stöd för detta och ger dessutom underlag för byggherrar, byggare, arkitekter och andra berörda i sitt arbete med BIM för installationer. - Översikt - Handledning - BIM-manual - Leverensspecifikationer för Ventilation, VS rör och El tele. - Bilagor I projektet deltog NVS Installation AB, VVS företagen, Bravida, Energivärden, Skanska Installation, Sydtotal, NEA Installation, YIT, Locum, Einar Mattsson och Zengun. Slutredovisningen utgörs av en projektrapport "Virtuella Installationer", Carl-Erik Brohn (tre sidor) samt sju dokument i pdf-format, ett i MS Word och ett i MS Excel som redovisar projektresultatet. Projektresultatet kan även laddas ned från VVS Företagens webbplats.

Projektansvarig
  • NVS Installation AB
Projektledare
Relaterade projekt