Projekt 12610 Avslutat BIM för installatörer

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Webbplats

Sammanfattning

Syftet med projektet var att skapa ett informationsmaterial anpassat för installatörer i form av en skrift med tillhörande webbfilmer och kortfattade råd och anvisningar för projekteringsledning och installatörernas personal. Skriften kommer att ha liknande utformning som den korta versionen av handboken BIM för byggmästare.

Allt fler använder BIM i bygg- och installationsprojekt. Installationskonsulter arbetar allt oftare med BIM i sina CAD-system. Installationer står för en stor del av kostnaderna i projekt och påverkar i hög grad LCC, främst genom energiåtgång och driftkostnader. BIM kan bidra till en effektivisering av verksamheten och förbättring av resultaten.

Personalen i installationsföretag i alla storlekar har svårt att med framgång använda de goda möjligheter som BIM och 3D CAD medför då kunskaperna om detta ganska komplexa område är relativt begränsade hos många individer i företagen. Det är viktigt för hela installations- och byggsektorn att allt fler företag kan utnyttja dessa verktyg oavsett storlek och inriktning.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Virtuell produktionsplanering - BIM för installatörer", Hans Söderström, NVS, Carl-Erik Brohn et al. (16 sidor) samt en webbfilm (se länk).

Projektansvarig
  • NVS Installation AB
Projektledare
Relaterade projekt