Projekt 11604 Avslutat Glimmerhaltsbestämning av bergmaterial

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med detta fortsättningsprojekt var att ytterligare utvärdera analysmetoden VVMB 613 för bestämning av förekommande halt glimmer i obundna stenmaterial samt att karaktärisera ett tiotal obundna bergkrossmaterial med avseende på glimmerhalt, vattenabsorptionsförmåga samt förekomst av lermineral. Samfinansiering med Vägverket.

Rapporten Glimmerhaltsbestämning av bergmaterial, Emma Svensson och Jens Thorild, Skanska Teknik (37 sid) kan erhållas genom Skanska Teknik Väg och Asfalt, VCT Väst, tel 031-94 30 54.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt