Projekt 11210 Avslutat Analys av glimmerförekomst i obundna överbyggnadsmaterial

Projekttid

Sammanfattning

Syftet med projektet var att utvärdera analysmetoden VVMB 613 för bestämning av förekommande halt glimmer i obundna stenmaterial samt att karaktärisera ett tiotal obundna bergkrossmaterial med avseende på glimmerhalt, vattenabsorptionsförmåga samt förekomst av lermineral. Samfinansiering med Vägverket.

En första etapp av projektet redovisas i rapporten Analys av glimmerförekomst i obundna överbyggnadsmaterial, Jan Hansson, Lars Stenlid och Jens Thorlid, Skanska Teknik Väg och Asfalt (48 sid). Av rapporten framgår att analysmetoden VVMB 613, som man tidigare ej har så stor erfarenhet av, mycket väl beskriver halten fri glimmer hos de sex bergmaterial som provats.


Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt