Projekt 11320 Avslutat Dynamiskt belastade betongkonstruktioner - mätning och analys av respons, del II

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid Chalmers inom industriprogrammet Väg-Bro-Tunnel, som syftat till att öka förståelsen för strukturens respons och de mekanismer som bryter ned betongen i samband med dynamisk belastning, särskilt vid pålslagning. Har omfattat laboratorieförsök och numeriska analyser med finitelementteknik. Samfinansiering med Vinnova.

Redovisningen utgörs av doktorsavhandlingen Dynamic Behaviour of Reinforced Concrete Structures: Analyses with a Strong Discontinuity Approach, Per-Ola Svahn, Chalmers

Projektansvarig
  • Skanska Teknik AB
Projektledare
Relaterade projekt