Projekt 10040 Avslutat Dynamiskt belastade betongkonstruktioner - mätning och analys av respons

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid Chalmers och Ingenjörshögskolan i Jönköping. Syftar till att öka förståelsen för strukturens respons och de mekanismer som bryter ned betongen i samband med dynamisk belastning, särskilt vid pålslagning. Omfattar laboratorieförsök och numeriska analyser med FE-teknik. Samfinansiering med Formas.

Projektansvarig
  • Skanska Teknik
Projektledare
  • Ingvar Olofsson
Relaterade projekt