Projekt 11075 Avslutat Kretslopp i anläggningssektorn - probleminventering och åtgärdsförslag

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Webbplats

Sammanfattning

Olika aktörers syn på sina behov och problem har samlats in med målet att ta fram förslag till hur man överbryggar hindren för kretslopp inom anläggningsbranschen. Samarbete med Vägverket, NCC AB med flera.

Den första etappen av projektet redovisas i rapporten "Kretslopp i anläggningssektorn - probleminventering och åtgärdsförslag", Per Tyllgren, Skanska (38 sid). Rapporten utgör en bra problemkatalog och visar att det finns frågor för anläggningsbranschen att bearbeta.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt