Projekt 11245 Avslutat Energisnåla glasbyggnader

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid LTH som syftade till att öka kunskapen om möjligheter och begränsningar med kontorsbyggnader i glas för svenskt klimat, framförallt med avseende på energi och inneklimat. Omfattade litteraturstudier, mätningar i laboratorium och utveckling av beräkningsmodeller. Samfinansiering med Energimyndigheten.

Redovisningen utgörs av licentiatuppsatsen "Single Skin Glazed Office Buildings. Energy Use and Indoor Climate Simulations", Harris Poirazis, LTH. Projektet fortsätter med sikte på doktorsexamen.


Projektansvarig
  • Skanska Teknik AB
Projektledare
Relaterade projekt