Projekt 11742 Avslutat Energisnåla glasbyggnader

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Moderna kontorsbyggnader har ofta hög energianvändning och samtidigt otillfredsställande inneklimat. Moderna kontor kan ha lägre energianvändning för uppvärmning, men har i gengäld ofta högre elanvänding jämfört med äldre kontor.

Byggbranschen har de senare åren visat ett allt större intresse för olika konstruktionslösningar där energianvändning har visat sig ha allt större betydelse. Byggindustrin måste ligga i frontlinjen vad gäller att utveckla nya tekniker och kunna erbjuda kunder lokaler som bygger på ett resurssnålt byggande.

Projektet avsåg forskning vid LTH med mål att ta fram kunskap om möjligheter och begränsningar med kontorsbyggnader i glas för svenskt klimat, framför allt avseende energi och inneklimat

Slutredovisningen utgörs av doktorsavhandlingen "Single and Double Skin Glazed Office Building", Haris Poirazis, LTH (346 sidor och bilagor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt