Projekt 10025 Avslutat Beständiga asfaltbeläggningar

Projekttid

Sammanfattning

Projektet har avsett att med miljövänliga tillsatsmedel och specialbitumen avsevärt förbättra beständighetsegenskaperna hos en asfaltbeläggning. I projektet har utförts ett antal provsträckor med tillsatsmedel och polymermodifierat bitumen och ett antal referenssträckor utan tillsatsmedel och med konventionellt bitumen. Studien har omfattat såväl fält- som laboratorieundersökningar och beaktat funktion, ekonomi samt produktionsegenskaper. Projektet har bedrivits i samarbete med PEAB och statliga och kommunala väghållare.

Projektledare
  • Kenneth Olsson, Skanska,
Relaterade projekt