Projekt 12348 Avslutat Saltfrostbeständig sprutbetong

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

I detta projekt har möjligheten att utnyttja mikrosfärer för att åstadkomma frostbeständig sprutbetong och verifiering i fält undersökts. Inledningsvis utfördes en förundersökning där lämpliga sprutbetongrecept med mikrosfärer utvecklades. Ett urval av dessa betongrecept provsprutades sedan i halvskaleförsök.

Resultaten från förundersökningen visar att mikrosfärerna ger liknande effekt på arbetbarheten som vanlig luftporbildartillsats, det vill säga betongens konsistens förbättras och betongen blir smidigare. Vid tillsatsen av mikrosfärer minskade även flytmedelsbehovet något.

Frostbeständigheten provades för ett urval av betongblandningarna innehållande 1 vol.-% till 3 vol.-% mikrosfärer. Samtliga prov uppvisade mycket god frostbeständighet (<0,10 kg/m2) efter 56 fryscykler. Även referensbetongen utan mikrosfärer eller luftporbildande tillsatsmedel uppvisade mycket god frostbeständighet. Luftporanalys av referensbetongen visar att den innehöll 4,2 % luft och att luftporsystemet var relativt finfördelat, vilket kan förklara varför den klarade frysprovningen.

Analys av sprutade betongprover i svepelektronmikroskop indikerar att mikrosfärerna förblir intakta under hela processen från blandning, pumpning och sprutning och kan således bilda porer i betongen som bidrar till frostbeständighet. Referensbetongens goda frostbeständighet speglar också problematiken med frostbeständig sprutbetong. Genom att blanda in fysisk luft (mikrosfärer) kan denna osäkerhet sannolikt elimineras.

Sammanfattningsvis visar resultaten att mikrosfärer har en gynnsam inverkan på betongs arbetbarhet och att de kan användas för att åstadkomma saltfrostbeständig betong. Tillsats av ett fysiskt luftporsystem är fullt fungerande även för normal betong där ett vanligt luftporsystem baserat på ett kemiskt tillsatsmedel kan slås ut eller påverkas negativt av andra tillsatsmedel. Förprovning av betongsammansättningen rekommenderas eftersom alla tillsatsmedel inte är kompatibla med varandra.

Slutredovisningen utgörs av rapporten ”Saltfrostbeständig sprutbetong”, Mikael Westerholm, Cementa, Carsten Vogt, Bostek AB, och Hans Hedlund, Skanska (30 sidor och bilagor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare