Artikel Få sprutbetong frostbeständig

Publicerad

Mikrosfärer kan användas för att åstadkomma saltfrostbeständig betong
Resultatet av det här projektet visar att mikrosfärer har en gynnsam inverkan på betongs arbetbarhet och att de kan användas för att åstadkomma saltfrostbeständig betong.
Resultatet av det här projektet visar att mikrosfärer har en gynnsam inverkan på betongs arbetbarhet och att de kan användas för att åstadkomma saltfrostbeständig betong.
Det här projektet har undersökt om det är möjligt att åstadkomma frostbeständig sprutbetong genom att utnyttja så kallade mikrosfärer. Även inverkan av sprutprocessen på mikrosfärerna har undersökts, det vill säga om de förblir intakta samt eventuella förluster under sprutningen.

Resultatet visar att mikrosfärer har en gynnsam inverkan på betongs arbetbarhet och att de kan användas för att åstadkomma saltfrostbeständig betong.

Tillsats av ett fysiskt luftporsystem är fullt fungerande även för normal betong där ett vanligt luftporsystem baserat på ett kemiskt tillsatsmedel kan slås ut eller påverkas negativt av andra tillsatsmedel.

Förprovning av betongsammansättningen rekommenderas eftersom alla tillsatsmedel inte är kompatibla med varandra.


Kontakt