Projekt 13835 Avslutat Kommunikation och personligt ansvar på byggarbetsplatsen

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Resultatet visar en indikation att projekt med en tydlig mötesstruktur, med arbetsmiljö på
agendan och där platsledningen håller en hög ambitionsnivå kring arbetsmiljö, så uppfattas det positivt för arbetsmiljöarbetet av de inblandade YA i projektet. På det sätt som arbetsmiljökrav och regler kommuniceras ut av platsledningen, är detta en viktig del till yrkesarbetares inställning till arbetsmiljö och viljan att ta ett eget ansvar. Viktiga kommunikationskanaler för arbetsmiljö är medverkan vid lagbasmöten och skyddsronder, samt att arbetsledarna är delaktiga och närvarande ute i fältet. Men det bygger på att lagbasarna tar informationen vidare till YA.

Projektansvarig
  • Wästbygg Gruppen AB
Projektledare