Artikel Förbättra arbetsmiljön på byggarbetsplatser

Publicerad

Underentreprenörers yrkesarbetare bör ha större delaktighet och medverka vid arbetsberedningar.
Projektet presenterar en nulägesbild kring hur arbetsmiljöansvaret fungerar på byggarbetsplatser. Underentreprenörers yrkesarbetare upplever byggprojekt med tydlig mötesstruktur där arbetsmiljö finns på agendan positivt.
Projektet presenterar en nulägesbild kring hur arbetsmiljöansvaret fungerar på byggarbetsplatser. Underentreprenörers yrkesarbetare upplever byggprojekt med tydlig mötesstruktur där arbetsmiljö finns på agendan positivt.

Nedan presenteras en nulägesbild kring hur arbetsmiljöansvaret fungerar på byggarbetsplatser. Projektet har undersökt hur arbetsmiljökommunikation uppfattas av underentreprenörers anställda.

Även underentreprenörens chef och totalentreprenören på byggarbetsplatsen har intervjuats kring arbetsmiljöfrågor. Svaret kan ge en riktning kring vilka områden som behöver utvecklas för god kommunikation.

Resultat

Underentreprenörers yrkesarbetare upplever byggprojekt med tydlig mötesstruktur där arbetsmiljö finns på agendan positivt. Det finns en god bild kring hur arbetsmiljökommunikationen fungerat i de utvalda projekten.

Det personliga arbetsmiljöansvaret visar stor bredd. Hur arbetsmiljökrav och regler kommuniceras av platsledningen är av stor betydelse. Det är i samband med inskrivning och introduktion på arbetsplatsen kommunikation kring arbetsmiljö startar. Projektets arbetsmiljökrav kommuniceras.

På frågan om hur introduktioner sker svarar en av underentreprenörernas yrkesarbetare:

"Alla deltar. Man får ett häfte och se en film... man får svara på några frågor. Det fungerar bra på det sättet!”.

Det finns tendenser till att underentreprenörens yrkesarbetare undviker skriven information. Så här svarar en underentreprenörs yrkesarbetare om du tagit del av projektets arbetsmiljöplan:

”Jag brukar skumma igenom den, ibland behöver det signeras. Det står för mycket info i den.” och en underentreprenörens yrkesarbetare svarar: ”Det är mest en textmassa för typ samma i alla projekt. Vad gör då att man inte följer arbetsplatsregler på byggarbetsplatsen?"

Svaren i projektet är flera – och av ett brett spektrum. Orsaker som anges är:

”Tidsbrist – det tar mycket tid och kostnader. Ta dit ställning är dyrt och tar tid - använder stege i stället” samt ”Varmt, jobbigt tungt, bökigt, stress, grupptryck och oförståelse” .

Men också svar såsom ”Lathet endast?”

På frågan vem på arbetsplatsen som påverkar mest att känna ansvar för arbetsmiljön:

”Huvudentreprenörens platschef och arbetsledare” svarar flera på denna fråga.

Frågan kring vad underentreprenörers yrkesarbetare kan bli bättre för att skapa god arbetsmiljö besvaras till exempel med: ”påpeka brister och se till att ha den tid som man behöver”.

Huvudentreprenörens platschef ger svar som till exempel att ”underentreprenörens yrkesarbetare exempelvis skall ha en större delaktighet och medverka vid arbetsberedningar”.


Kontakt