Projekt 11439 Avslutat Trämassivt byggande

Projekttid

Sammanfattning

Syftet med projektet var att redovisa och dokumentera erfarenheter från ett tidigare uppfört bostadshus i massivträteknik med 36 lägenheter i Stockholm samt att vidareutveckla och dokumentera resultat från ytterligare ett till två bostadshus i massivträteknik inom Storstockholmsområdet. Samarbete med KTH och Vetenskapsstaden.

Projektet har dokumenterats i rapporten Trälyftet - Ett byggsystem i massivträ för flervåningshus (67 s), Olle Jakobsson m fl. Boken säljs av Svensk Byggtjänst. Pris: 420 kr + moms. Art nr: 6285001

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt