Projekt 9093 Avslutat Trämassivt byggande

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Har syftat till att begränsa bostadsbyggandets produktionskostnader genom att skapa möjligheter och belysa förutsättningar för en industriell tillämpning av träbyggnadsteknik, särskilt avseende massiva elementprodukter.
Har omfattat studier av limningsteknik, dimensionering, anpassning till installationer och industriell produktion samt provning av livslängd och kvalitet.

Samarbete med Vetenskapsstaden, AssiDomän AB, Flexator AB, KTH och Trätek AB. Samfinansiering med NUTEK och Byggkostnadsdelegationen.

Projektansvarig
  • Lindbäcks Bygg
Projektledare
  • Olle Jakobsson
Relaterade projekt