Projekt 11278 Avslutat Lösningsmedelsfri metod för att bestämma bindemedelshalt och kornstorleksfördelning. Del B.

Projekttid

Sammanfattning

Syftet med projektet var att undersöka om det går att använda en metod för produktionskontroll av asfalt som ej förutsätter användning av lösningsmedel. Samarbete med VTI, Vägverket och Peab Asfalt AB.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Bestämning av kornstorleksfördelning hos asfaltmassor utan extraktion", Hamid Sedaghati, Skanska Vägtekniskt Centrum Nord, (70 sidor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt