Projekt 11646 Avslutat Samverkan mellan beställare och utförare av drift och underhållsentreprenader

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid KTH inom CDU (Centrum för forskning och utbildning i drift och underhåll av infrastruktur). Syftade till att utarbeta och genom fallstudier testa metoder för samverkan mellan beställare och utförare. Samfinansiering med Vägverket och Banverket.

Projektet slutredovisas i doktorsavhandlingen "Partnering: definition, theory and evaluation", Johan Nyström, KTH (11 sidor och 6 bilagor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt